info
Thank you for visiting my theme! Replace this with your message to visitors.

You are here: Home / group

Leader

...

Qing Wang

: Professor
: Room 210, SoSC Building, Changan Canpus, NWPU
:
:

Intro: Dr. Qing Wang is now a Professor and Ph.D. Tutor in School of Computer Science, Northwestern Polytechnical University. He graduated from Department of Mathematics, Peking University, in 1991. He then View Detail>>

Faculty

...

Guoqing Zhou

: Associate Professor
: Shaanxi Xi'an
:
:
...

Xue Wang

: Dr.
: Xi'an Shaanxi
:
:
...

Zhaolin Xiao

: Joint research fellow
: School of Copmuter Science, Xi'an University of Technology
:
:

Doctor

...

Wang Min

: Ph.D Candidate
: 2024-04-03
:
...

Zhao Kaijin

: Ph.D candidate
: 2023-03-01
:
...

Song Bingjie

: Ph.D Candidate
: 2022-09-01
:
...

Zhao Chuyue

: Ph.D candidate
: 2022-04-03
:
...

Ruixue Wang

: Ph.D Candidate
: 2021-09-01
:
...

Liu Xinxin

: Ph.D candidate
: 2021-09-01
:
...

Yang Kun

: Ph.D candidate
: 2021-09-01
:
...

Huang Xin

: Ph.D candidate
: 2020-09-01
:

Master

...

Li Xu

: Postgraduate
: 2022-09-01
:
...

Dong Yaoxiu

: Postgraduate
: 2022-09-01
:
...

Zheng Haowen

: Postgraduate
: 2022-09-01
:
...

Li Jiahao

: Postgraduate
: 2022-09-01
:
...

Ren Liao

: Postgraduate
: 2022-09-01
:
...

Pan Xudong

: Postgraduate
: 2022-09-01
:

Alumni

...

Du Zexing

: Dr.
: 2020-09-01
: 2024-03-31
:
:
...

Hu Zhongyun

: Dr.
: 2019-04-03
: 2024-03-31
:
:
...

Li Yaning

: Dr.
: 2018-09-01
: 2024-03-31
:
:
...

Song Zhengxi

: Dr.
: 2018-03-20
: 2024-03-31
:
:
...

Qi Zhang

: Dr.
: 2015-09-01
: 2021-03-30
:
: Tencent (Shenzhen)
...

Hao Zhu

: Ph.D Degree
: 2014-09-01
: 2020-03-30
:
: Najing University
...

Lipeng Si

: Dr.
: 2010-04-01
: 2018-12-30
:
: 陕西科技大学
...

Tong Haoran

: Master
: 2021-09-01
: 2024-03-31
:
: Tencent (Shenzhen)
...

Qing Cui

: Master
: 2021-09-01
: 2024-03-31
:
: Huawei(Shanghai)
...

Wang Xinpeng

: Master
: 2021-09-01
: 2024-03-31
:
: Tencent (Shenzhen)
...

Qin Chengcheng

: Master
: 2021-09-01
: 2024-03-31
:
: Tencent (Shenzhen)
...

Zhang Zhaoqiang

: Master
: 2021-09-01
: 2024-03-31
:
: China Mobile Yunnan(Kunming)
...

He Di

: Master
: 2021-09-01
: 2024-03-31
:
: NFRJ(Xi'an)
...

Jin Riqiang

: Master
: 2020-09-01
: 2023-03-31
:
: MEGVII
...

Yang Chen

: Master
: 2020-09-01
: 2023-03-31
:
: Ali t-head
...

Wei Xiaoyi

: Master
: 2020-09-01
: 2023-03-31
:
:
...

Yuan Wang

: Master
: 2020-09-01
: 2023-03-31
:
: NetEase
...

Xu Guangcan

: Master
: 2020-09-01
: 2023-03-31
:
: Meituan
...

Ding Yu

: Master
: 2016-09-01
: 2019-04-01
:
: Huawei (Wuhan)
...

Liu BeiBei

: Master
: 2016-09-01
: 2019-04-01
:
:
...

Ling Jinbo

: Master
: 2016-09-01
: 2019-04-01
:
: HuaWei (Xi'an)
...

Gao Yihan

: Master
: 2016-09-01
: 2019-04-01
:
: AVIC 631
...

Ailsa Yingying Dong

: Master Degree
: 2016-09-01
:
:
: 华为(东莞)
...

Wanxin Qu

: Master Degree
: 2015-09-01
:
:
:
...

Qian Liu

: Master Degree
: 2015-09-01
:
:
: 腾讯
...

Dongyue Han

: Master Degree
: 2015-09-01
:
:
:
...

Wang Zeng

: Master Degree
: 2014-09-01
:
:
:
...

Zhang Chunping

: Master Degree
: 2014-09-01
:
:
: 微软(苏州)
...

Zhao Ren

: Postgraduate
: 2014-09-01
:
:
:
...

Shu Han

: Master Degree
: 2013-09-01
:
:
:
...

Shuhang Tang

: Master Degree
: 2013-09-01
:
:
: 网易
...

Xiang Fan

: Master Degree
: 2013-09-01
:
:
: 京东
...

Xue Xiong

: Master Degree
: 2012-09-01
:
:
: 7105 (Chengdu)
...

Bangdao Xu

: Master Degree
: 2012-09-01
:
:
: AVIC 631 (Xi'an)
...

Teng Wang

: Master Degree
: 2012-09-01
:
:
: Amazon (Beijing)
...

Xiujun Chen

: Master Degree
: 2011-09-01
:
:
: Alibaba (Beijing)
...

Yuefeng Chen

: Master Degree
: 2010-09-01
:
:
: Alibaba (Hangzhou)

"The man can be destroyed but not defeated。" - Ernest Miller Hemingway